Savez Roma u Republici Hrvatskoj
“KALI SARA“, nastavlja dugogodišnju tradiciju Udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj (UZOR) “KALI SARA” i jedna je od najaktivnijih romskih udruga koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske i okuplja najviše članova romske zajednice. Također, struktura članstva Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ govori o odličnoj suradnji sa brojnim udrugama romske nacionalne manjine, a posebno sa Vijećima romske nacionalne manjine na razini županija, gradova i općina. Osnovana je u srpnju 2007. godine, a njen osnivač i prvi predsjednik bio je gospodin Veljko Kajtazi, saborski zastupnik dvanaest nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

Kontakt brojevi/mailovi:

SUZANA KRČMAR, predsjednica

00385 (0)1 8887 673 predsjednik@kalisara.hr
00385 (0)95 826 5806

ANDREA ŠIMEK, tajnica

00385 (0)1 8887 673
tajnik@kalisara.hr
00385 (0)95 826 5806


Alija Krasnići

Alija Krasnići

Alija Krasnići je romski književnik i sakupljač narodnog stvaralaštva. Rodio se 1952. godine u selu Crkvena Vodica blizu grada Obilića na Kosovu. Trenutno živi i radi u Subotici. Vezano za raniji period svoga života sam je rekao:  „Odrastao sam kao siroče, imao sam samo 15 mjeseci kad mi je umrla majka, a već s 11 godina ostao sam i bez oca. Ubrzo je umro i stric pa me othranila strina. Bilo je izuzetno teško u tako ograničenim uvjetima razmišljati o nastavku školovanja, ali moja je želja da uspijem bila velika. Dok sam s ostalom djecom trčkarao po romskoj mahali, sanjao sam o uspjehu.“[1]

S književnim stvaralaštvom Alija je započeo tijekom služenja vojnog roka u Jugoslavenskoj narodnoj armiji u mjestu Klana blizu hrvatske pomorske luke Rijeka. Poticaj za pisanje dao mu je jedan njegov učitelj koji je bio s njim u vojsci i koji mu je savjetovao da počne pisati. Tako je Alija Krasnići napisavši svoju prvu pjesmu od 18 stihova koju je posvetio svojoj kćeri započeo sa svojim književnim stvaralaštvom. Autor je prve objavljene prozne knjige „Pripovetke“ na romskom jeziku u bivšoj Jugoslaviji 1981. godine. Autor je prvog Romsko-srpskog i Srpsko-romskog rječnika sa oko 70 000 riječi. Nakon toga rječnika pripremio je i objavio i brojne druge rječnike: Rječnik stranih riječi, Rječnik stranih riječi u romskom jeziku, Školski rječnik, Romski rječnik – džepno izdanje s 5000 riječi, Rječnik pravnih termina, Školski rječnik sa stranim riječima te Rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u govoru Roma na Kosovu i Metohiji. Autor je i nekoliko antologija na romskom i srpskom jeziku, primjerice Antologije romskih pjesnika i Antologije poezije na romskom jeziku na Balkanu i u Europi. Osim toga napisao je i prvu dramu  na romskom jeziku „Rromano ratvalo abav – Romska krvava svadba“ koja je igrana 1978. godine u Obiliću. Osim te, autor je i ostalih drama, a drame : „Carra me, carra tu…-Malo ja, malo ti…“ i „Đungalo amal – Loš drug“ samo su neke od njih. Autor je i prve emisije na romskom jeziku „Savatone ko 11,32“ (Subotom u 11:30). Njegov bogat književni opus koji je nastao tijekom 48 godina karijere u romskom stvaralaštvu broji 110 izdanja. Osim toga, recenzirao je, lektorirao, priredio i preveo mnoga djela sa romskog jezika i na romski jezik. Za svoj rad bio je više puta pohvaljivan i nagrađivan raznim nagradama i priznanjima. Uvršten je u Leksikon najpoznatijih romskih ličnosti u Europi kojega je priredila Lili Kovačeva iz Bugarske. Pjesme i pripovijetke prevedene su mu na srpski, albanski, turski, makedonski, engleski, francuski, njemački, talijanski, arapski, bugarski, rumunjski i ostale jezike.[2]

[1] Alija Krasnići: Ne postoji narod bez svog materinjeg jezika. [citirano: 2021-13-10]. Dostupno na:   https://phralipen.hr/2019/12/24/alija-krasnici-ne-postoji-narod-bez-svog-materinjeg-jezika/

[2] Krasnići, A. Rromane paramića andare Kosova thaj Metohija : Romske bajke sa Kosova i Metohije. Subotica: ISP Rromane pustika- Romske knjige doo Subotica, 2019., str. 254.

Alija Krasnići, romski književnik i sakupljač narodnog stvaralaštva Roma

Izvor fotografije: http://www.niar.rs/en/tag/alija-krasnici

Start typing and press Enter to search